Nederland

Agriterra uniek in samenwerking

 

Agriterra steunt boerenorganisaties in hun strijd tegen armoede, met inzet van deskundigen van het Nederlandse platteland en met geld van Nederlandse overheid. Sterke landbouworganisaties leiden tot meer democratie, economische groei en spreiding van inkomen.

De samenwerking van Boer tot Boer en van Boerin tot Boerin maakt Agriterra uniek in de ontwikkelingssamenwerkingsector. In 1997 was ZijActief is één van de medeoprichters van Agriterra. In 2011 heeft Agriterra zich gereorganiseerd. Sindsdien werken ze met drie teams: boergenoteerde bedrijven; lokaal ondernemerschap en belangenbehartiging.
Vertegenwoordiger ZijActief: Marjon Verkleij

Het team 'boergenoteerde bedrijven' maakt coöperaties bankabel. Het steunt boerenorganisaties om hun marktmacht te vergroten. Het ontbreekt hen vaak nog aan solide ondernemingsplannen en ondernemerskwaliteiten. Agriterra legt de connectie tussen coöperaties en andere vormen van boergenoteerde bedrijven en de financiële sector.

Het team 'lokaal ondernemerschap van boeren' werkt samen met landbouworganisaties waarvan de leden willen werken aan uitbreiding van hun agrarische activiteiten. Groepen ondernemende boeren en boerinnen worden ondersteund in hun pogingen de productiviteit van het eigen bedrijf te vergroten en collectieve actie te ondernemen.
In augustus ben ik als Agripooler mee geweest op een missie naar Nepal. We zijn op bezoek geweest bij de nationale en regionale koepel van Agrarische Coöperaties NACCFL. Momenteel is deze organisatie bezig om in de dorpjes op het platteland nieuwe coöperaties op te richten om zodoende de kleine boeren een beter inkomen en meer kennis te kunnen geven.

Belangenbehartiging: Het is de stelling van Agriterra dat effectieve lobby leidt tot een gunstiger ondernemersklimaat voor boeren. Verbeterde wetgeving gaat vooraf aan eerlijke prijzen voor landbouwproducten, formaliseert grondrechten, sluit oneerlijke tussenhandel uit en corrigeert nadelige belastingregimes. Wie deelneemt aan politieke besluitvorming heeft wat in de melk te brokkelen, of het nu gaat om de keuze voor investeringen in infrastructuur en landbouwonderwijs, of de positieverbetering van boerinnen en jonge boeren. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat boeren duurzaam kunnen produceren voor hun gezin en voor een groeiende bevolking.

Afgelopen jaar heeft Agriterra haar 15 jarig bestaan gevierd in Arnhem, samen met de Nederlandse partners, buitenlandse gasten en medewerkers. Het was een bijeenkomst met terugblikken op resultaten en tropische muziek en eten.

De Agrimondiaal is een speciale uitgave boordevol interviews, foto's en informatie over hoe Agriterra al vijftien jaar samen met de Nederlandse boer(inn)en en het landbouwbedrijfsleven werkt aan economische vooruitgang in ontwikkelingslanden. Via de website www.agriterra.org in te zien.