utrecht

Welkom bij ZijActief Utrecht

Verschenen:
D
e uitnodiging voor de jaarvergadering/ledendag van 15 maart 2018.
Deze is te lezen in de rubriek jaarprogramma.

Nieuwsbrief nr 18 december 2017.
Deze is te lezen in de rubriek nieuwsbrief.

In de rubriek actueel is verder het volgende te lezen:
Verslag van de Ledenavond 9 oktober jl. in Montfoort.
Verslag Jaarvergadering/Ledendag 16 maart 2016.
Jaarverslag 2016 ZijActief Utrecht.

.