utrecht

Welkom bij ZijActief Utrecht

Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer(AVG).
In het kader van de AVG heeft ZijActief Provincie Utrecht een privacyverklaring opgesteld met daarbij een overzicht van het Verwerkingsregister en Protocol datalekken.
Privacyverklaring, Verwerkingsregister, en Protocol datalekken

Verschenen:
Foto's van de jaarvergadering 15 maart jl. staan in het fotoboek.
Jaarverslag ZijActief Provincie Utrecht 2017. Deze is te lezen in de rubriek actueel.

Nieuwsbrief nr 19 van april 2018.
Deze kunt u lezen in de rubriek nieuwsbrief.

In de rubriek actueel is verder het volgende te lezen:
Verslag van de Ledenavond 9 oktober jl. in Montfoort.


.