utrecht

Welkom bij ZijActief Utrecht

Verschenen:

De uitnodiging voor de jaarvergadering/ledendag van 21 maart 2019 staat in de rubriek actueel..


Nieuwsbrief nr 20 van december 2018.
Deze kunt u lezen in de rubriek nieuwsbrief.

Verslag Ledenavond  van 1 oktober jl. kunt u lezen in de rubriek actueel.
De foto's staan in het fotoboek.

Foto's van de jaarvergadering 15 maart jl. staan in het fotoboek.
Jaarverslag ZijActief Provincie Utrecht 2017. Deze is te lezen in de rubriek actueel.

Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer(AVG).
In het kader van de AVG heeft ZijActief Provincie Utrecht een privacyverklaring opgesteld met daarbij een overzicht van het Verwerkingsregister en Protocol datalekken.
Privacyverklaring, Verwerkingsregister, en Protocol datalekken


.