gemert

Welkom bij ZijActief Gemert

Ontmoet de vrouw van nu...
De maatschappij om ons heen is volop in beweging, steeds sneller en meer. De tijdsgeest bepaalt voor een belangrijk deel ons levensritme. Steeds vaker zijn wij aangewezen op onszelf, veelal ongevraagd. Samen ontmoeten, samen de schouders eron­der zetten, samen het initiatief nemen, het komt er bijna niet meer van. Bijna ....... want voor de vrouw van nu is er in veel plaatsen, 


ZijActief, katholiek vrouwennetwerk. 
Het vrouwennetwerk met een gevarieerd jaarprogramma, waarin ontmoeting, ontspanning en ontplooiing centraal staan. Samen met vrouwen uit je omgeving deelnemen aan een breed scala aan activiteiten: informatieavonden over de meest uiteenlopende onderwerpen, culturele activiteiten, workshops op creatief of culinair vlak en interessante excursies. Elkaar leren kennen, gezellig even stoom afblazen en de accu opladen voor een nieuwe dag.


ZijActief hoort erbij. Jij ook?

ZijActief afdeling Gemert bestaat ruim 80 jaar. In 1930 opgericht als boerinnenbond van de NCB, later in de jaren '60 als KVO.

In 2003 heeft men de overstap gemaakt van KVO naar de landelijke organisatie ZijActief. Wij varen nu deze koers samen met de andere ZijActief afdelingen in de regio. Als vrouwenorganisatie hebben we een geschiedenis waar we trots op mogen zijn, en die voor ons de basis is voor nu en voor de toekomst.

Wij zijn een vereniging waar van alles georganiseerd wordt, van culturele avond tot thema-avond. Je kunt deelnemen aan ons gelegenheidskoor, volksdansgroep, culturele groep (toneel, dans, cabaret, enz.). Er is ook een line-dance groep en een gymclub. Ieder jaar hebben we ook ons jaarlijks reisje en in oktober is onze jaarlijkse moederdagviering (feest) en in december de kerstviering.

Niets moet, alles mag, een vrijblijvende vereniging. Door inzet en deelname van vele leden kunnen we dit realiseren.

Zo ziet u, ZijActief, al meer dan 80 jaar en ze mag er nog steeds wezen.