brouwhuis

Welkom bij ZijActief Brouwhuis

 
 
ZijActief
is
een vrouwenorganisatie
die in Brouwhuis activiteiten organiseert
voor vrouwen van alle leeftijden,
contacten onderhoudt met andere
vrouwenorganisaties en verenigingen,
een bijdrage levert
aan de samenleving van Brouwhuis,
medewerking verleent
aan de Boeremèrt Brouwhuis,
een volksdansgroep heeft
en graag fietst.
De vereniging telt ongeveer
70 leden
 
 

 

   Afdelingsinformatie
   Secretariaat:
zijactiefbrouwhuis@gmail.com

NL98 RABO 0154 5024 13   t.n.v. ZijActief Brouwhuis

   Klik op algemene info voor meer afdelingsinformatie.

   De afdeling is 4 juli 1945 opgericht